การศึกษา

พฤกษา เรียลเอสเตท มอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาท แก่นักศึกษาปริญญาโท AIT

15 January 2016 1:41 PM


ดูแกลเลอรี่

คุณอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น : Executive Vice President (Human Capital) เป็นผู้แทนบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท แก่ Mr.Soumyshree Bariki นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขา Construction, Engineering and infrastructure Management (CEIM) สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (AIT) 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use