การศึกษา

พฤกษา เรียลเอสเตท สร้างโอกาสแห่งอนาคต มอบทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปี 2559

20 September 2016 3:46 PM


ดูแกลเลอรี่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบ “ทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปี 2559” แก่นิสิต/นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการก่อสร้าง จาก 15 สถาบันการศึกษา อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 50 ทุน 

โครงการ “ทุนพฤกษา” เป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในหลายโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนพฤกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 5,509 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 28.2 ล้านบาท 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use