การศึกษา

Precast Factory Learning Center

25 March 2014 3:05 PM


ดูแกลเลอรี่

     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา หรือกลุ่มผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Pruksa Precast ซึ่งเป็นโรงงานที่มีนวัตกรรมด้านการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และทันสมัยเทียบเท่าในยุโรป เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยการชมกระบวนการผลิตตั้งแต่ในโรงงาน จนถึงขั้นตอนการก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของพฤกษา ในปี 2554 มีผู้เยี่ยมชมโรงงาน Pruksa Precast ทั้งสิ้น 405 คน

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use