การศึกษา

CEO มอบทุนพฤกษา  ร่วมสร้างโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

10 September 2014 10:55 AM


ดูแกลเลอรี่

CEO คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบ “ทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 แก่นิสิต/นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่ 7 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.1 ล้านบาท

โครงการ “ทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษา” เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 13 ปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนพฤกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 477 ทุน เป็นเงิน 2.4 ล้านบาท โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนทั้งสิ้น 501 ทุน รวมเป็นเงิน 3.5 ล้านบาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use