พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 1 ช่วย 9 ครั้งที่ 3

24 August 2015 12:00 PM


ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท รวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทย โครงการ 1 ช่วย 9 จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีพนักงานบริษัทฯ และนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และการมอบความรู้เรื่องการจัดการขยะและนำไปรีไซเคิลทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในชุมชนและสังคมโดยรอบ

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ “1 ช่วย 9” ร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ 1 องค์กร ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 9 แห่ง

การให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ถือเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use