ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา อิ่มบุญอิ่มใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ครั้งที่ 4

08 August 2016 3:11 PM


ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบแสงสว่างถวายเทียนพรรษา ปัจจัยไทยธรรม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัด ทาสีผนังห้องน้ำ เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

การส่งเสริมด้านศาสนา เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use