ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษาร่วมฟื้นฟูบูรณะวัด

14 March 2014 2:37 PM


ดูแกลเลอรี่

      บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) นำโดยผู้บริหารและพนักงานร่วมฟื้นฟูบูรณะวัดและมอบเงินบริจาค 125,500 บาท ณ วัดไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบอุทกภัยน้ำท่วม ภายใต้โครงการ "Better Together with Pruksa"

 

     โครงการ "Better Together with Pruksa" สอดคล้องกับนโยบาย CSR ในด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และกลยุทธ์ Yes, We Care ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use