ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา พาไหว้พระ

14 March 2014 2:39 PM


ดูแกลเลอรี่

    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) พาลูกค้าในโครงการของบริษัทฯ ไหว้พระประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบาย CSR ในด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และกลยุทธ์ Yes, We Care ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม แก้ไข

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use