ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา อิ่มบุญ อิ่มใจ

23 April 2014 2:15 PM


ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) นำพนักงานร่วมมอบแสงสว่างและถวายปัจจัยไทยธรรม ให้กับวัดบ้านเนินสว่าง วัดหนองตานาก และสำนักสงฆ์ท่าวัวหนองยายใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบาย CSR ในด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use