ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา อิ่มบุญ อิ่มใจ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

14 July 2014 1:43 PM


ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายเทียนพรรษา ปัจจัยไทยธรรม และทำความสะอาดศาสนสถาน ณ สำนักสงฆ์ บ้านกลางดอนโบสถ์ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เนื่องในวันเข้าพรรษา

กิจกรรมส่งเสริมศาสนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use