สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษาวิลล์ จิตอาสา รวมพลังพัฒนาชุมชน

13 August 2015 1:57 PM


ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหารและพนักงานโครงการพฤกษาวิลล์ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับชุมชนมัสยิดบ้านพอน อำเภอถลาง ปรับปรุงและซ่อมแซมมัสยิด ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการฯ

การให้ความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use