สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา อาสา ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2556

15 October 2013 12:00 AM


ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมแสดงพลัง "ใจ"ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพนักงานจิตอาสา และนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคและมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในเรื่องการช่วยเหลือสังคมและชุมชนซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use