สังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2555

14 March 2014 2:13 PM


กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ โครงการ "รวมพลังทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี"ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการนี้ ในวันพุธที่ 28 พ.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 35 อาคาร SM Tower (สนามเป้า)

การร่วมบริจาคโลหิตถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพราะท่านเป็นผู้ที่ช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ที่กำลังรอความช่วยเหลือ กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ฯ ในด้านการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ในแต่ละวันศูนย์บริการโลหิตฯต้องเตรียมพร้อมสำรองโลหิตในคลังเลือดไม่ต่ำกว่าวันละ3,000-4,500ยูนิต โดยจะต้องจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายคือ วันละ1,500ยูนิตเพื่อแจกจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ 60% และส่งไปยังต่างจังหวัดอีก 40%

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use