สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมแบ่งปันความรักให้คนตาบอด

14 February 2014 12:58 PM


ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปันความรักด้วยการนำปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว มอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับคนต่อบอดต่อไป

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use