สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

12 November 2014 3:31 PM


ดูแกลเลอรี่

คุณเชาวภาค ศรีเกษม : CMO ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับ รางวัลดีเด่น ในพิธีประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 จาก Ms.Yanti Triwadiantini : Chair of ASEAN CSR Network ซึ่งจัดโดย CSR Club และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พฤกษา เรียลเอสเตท ถือเป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่สอง นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use