สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โครงการแชปเตอร์วัน โมเดิร์นดัชต์

26 November 2014 3:45 PM


ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท จัดโครงการ "Pruksa Green Living Healthy" บริการตรวจสุขภาพฟรี ให้กับลูกค้าและชุมชนรอบโครงการแชปเตอร์วัน โมเดิร์นดัชต์ (ราษฏณ์บูรณะ 33) โดยบริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจากทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก

โครงการ "Pruksa Green Living Healthy" เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการตอบแทนสังคม (CSR) ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าและชุมชนมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องยาวนาน 12 ปี

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use