ด้านการศึกษา

สนับสนุนโครงการต่อเติมห้องเรียนภาคปฏิบัติ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25 July 2014 5:52 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนโครงการต่อเติมห้องเรียนภาคปฏิบัติ แก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวนเงิน 800,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use