ด้านศาสนา

ปี 2558 สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร แด่ แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย

29 June 2015 4:17 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร แด่ แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จำนวนเงิน 300,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use