ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

02 August 2016 4:08 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยฟอกไตต่อเนื่อง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา แด่ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use