ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิสวนแก้ว

02 August 2016 4:07 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน โครงการขุดบ่อน้ำบาดาลและเดินระบบส่งน้ำด้วยท่อ PE (HDPE) แด่ มูลนิธิสวนแก้ว

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use