ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

02 August 2016 2:36 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน เครื่องมือติดฉลากบาร์โค้ดหลอดเลือดอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แด่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use