ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน โรงพยาบาลราชวิถี

02 August 2016 2:41 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน และเตียงผู้ป่วย ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า แด่ โรงพยาบาลราชวิถี 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use