ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน โรงพยาบาลสงฆ์

02 August 2016 2:45 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน เครื่องมือแพทย์ (โคมไฟผ่าตัดชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่) แด่ โรงพยาบาลสงฆ์ 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use