ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน โรงพยาบาลเด็ก

02 August 2016 2:56 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน เครื่องมือแพทย์ (เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย และเครื่องวัดสัญญาณชีพโรงพยาบาลเด็ก) 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use