ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

02 August 2016 3:01 PM


ปี 2559 สนับสนุน การจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการยากไร้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use