ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

02 August 2016 3:03 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน การดูแลเด็กกำพร้า เด็กพิการ และการฝึกอาชีพผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง แด่ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use