ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

02 August 2016 3:08 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ทั้ง 7 แห่ง แด่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use