ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

02 August 2016 3:14 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลเด็กในหมู่บ้านทั้ง 5 แห่ง แด่ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use