ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

02 August 2016 3:17 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยอาคารเดิม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ แด่ มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use