ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

02 August 2016 3:32 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน โครงการสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ แด่ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use