ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 สนับสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

02 August 2016 3:51 PM


ดูแกลเลอรี่

ปี 2559 สนับสนุน โครงการอาหารสำหรับนักเรียนผู้พิการ แด่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use