ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยที่ยากไร้ แก่ รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล

25 July 2014 6:31 PM


ดูแกลเลอรี่

สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยที่ยากไร้ แก่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ ธีรรัตน์กุล จำนวนเงิน 200,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use