ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวช แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

25 July 2014 6:37 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวช แก่มูลนิธิศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญาจำนวนเงิน 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use