ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการสร้างห้องการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก แก่มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน)

25 July 2014 6:50 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนโครงการสร้างห้องการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก แก่มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน) จำนวนเงิน 400,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use