ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุดที่หมู่บ้านเด็กโสสะ จังหวัดเชียงราย แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

25 July 2014 7:09 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุด ที่หมู่บ้านเด็กโสสะ จังหวัดเชียงราย แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use