ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการสร้างถังประปาบาดาลและสนามกีฬา แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

26 July 2014 12:03 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนโครงการสร้างถังประปาบาดาลและสนามกีฬา แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จำนวนเงิน 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use