ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยฟอกไต แก่มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

26 July 2014 12:28 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยฟอกไต แก่มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ (วัดสุทธาราม) จำนวนเงิน 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use