ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการสร้างฝายกันน้ำและฟื้นฟูปะการัง แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 July 2014 12:34 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนโครงการสร้างฝายกันน้ำและฟื้นฟูปะการัง แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 300,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use