ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

26 July 2014 12:37 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง) แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มูลค่า 999,999 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use