ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนเครื่องตรวจหูคอจมูก แก่โรงพยาบาลสงฆ์

26 July 2014 12:50 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ (เครื่องตรวจหูคอจมูก) แก่โรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 997,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use