ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนเครื่องวัดความดัน คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย แก่โรงพยาบาลศิริราช

26 July 2014 1:05 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ (เครื่องวัดความดันคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย) แก่โรงพยาบาลศิริราช มูลค่า 518,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use