ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนเครื่อง Warmer (เครื่องตรวจการหายใจของเด็ก) แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

26 July 2014 1:10 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ (เครื่อง Warmer หรือ เครื่องตรวจการหายใจของเด็ก) แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลค่า 444,900 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use