ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนเครื่องมือสำหรับคว้านโพรงกระดูก เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

26 July 2014 1:17 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ (เครื่องมือสำหรับคว้านโพรงกระดูก เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง) แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลค่า 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use