ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี54 สนับสนุนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ)  ประเทศไทย

26 July 2011 3:06 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย จำนวน 1,000,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use