ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี56 สนับสนุน องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ)  ประเทศไทย

26 July 2013 5:02 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุน องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย จำนวน 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use