ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี56 สนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

13 August 2013 4:56 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use