ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

CEO รับคำท้า Ice Bucket ร่วมบริจาคทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ให้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา

26 August 2014 6:09 PM


ดูแกลเลอรี่

CEO รับคำท้า “Ice Bucket Challenge TH” จากคุณเศรษฐา ทวีสิน CEO แสนสิริ และร่วมบริจาคเงินส่วนตัวในนามทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ให้แก่ กองทุนผู้ป่วย ALS (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง) มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ล้านบาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use