ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

CEO รับคำท้า Ice Bucket ร่วมบริจาคทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ

26 August 2014 6:13 PM


ดูแกลเลอรี่

CEO รับคำท้า “Ice Bucket Challenge TH” จากคุณเศรษฐา ทวีสิน CEO แสนสิริ และร่วมบริจาคเงินส่วนตัว จำนวน 3 ล้านบาท ในนามทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ เพื่อมอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ 1 ล้านบาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use