ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุน การปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู

20 August 2014 10:44 AM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุน การปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภูจำนวนเงิน 60,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use