ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยฟอกไต แด่ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

29 June 2015 6:42 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยฟอกไต แด่ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวนเงิน 600,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use